Menu

Lista av öppningsersättare

Nedan listas medlemmar som kan kontaktas som ersättare för er öppningsdag. Ersättning för detta är 500kr vardag och 700kr lördag. Detta betalas av den person som vill få sin tid ersatt. Listan är inte rangordnad utan det är fritt att välja.

Namn Telefonnummer dagar som kan ersättas Övrig info
Tim Sundqvist 072-7186865 tisdag, torsdag & lördag  
Olivia Melin 073-5804401 tisdag, torsdag & lördag  
Idha Ullenius 072-7010786 tisdag, torsdag & lördag  
Tilde Rosengren 0767-069027 tisdag, torsdag & lördag  
Emil Johansson 070-6261411 tisdag, torsdag & lördag  
Tim Johansson 073-3261422 tisdag, torsdag & lördag  
       
       
       
       
       
       
back to top